Vertrouwen in de relatie

Vertrouwen in je relatie(s) is voor mij rechtstreeks verbonden met de woorden openheid en kwetsbaarheid. Dit hoeft geen ingewikkeld blog te worden, want een kind snapt het! Een kind voelt, weet of het vertrouwen kan of niet! In de relatie met je kind(eren) heet dat veiligheid. Goede ouder(s) zijn een veilige …

Grijze dag

Het kan er zomaar zijn, die gedachte ‘zo, dus dit is het nu, hoera voor mijn relatie.’ Je bent ver voorbij verliefdheid, gesetteld (wat een naar woord) en dromen zijn weggedreven: oké, dus hier ga ik het mee doen. Tien tegen een dat het niet gelopen is, zoals je ooit …

Huidhonger

Ik pikte de kreet huidhonger ergens op en associeer deze vooral met intimiteit. Misschien gaan er bij jou meer lampjes aan: zelfliefde, …

Hoe meer ik, hoe beter!

Helpend communiceren begint met weten dat gevoelens, wensen, behoefte of gevolgen voor jou altijd geuit mogen worden. Toch? Maar ik wil hem …

Rozen en Doornen

Op 14.10.1932 schreef Miek Erdman voor Lieve Miesje Neen, niet altijd vlecht de wereld, Bloemenkransen om uw hoofd. Doornen vlecht zij om …

I am, you are, we ARE.

In dit blog de afkorting ARE. Ik heb er een poster van gemaakt om cliënten uit te leggen waar het in de …