Oplossingsgericht of Transformatief

Klik door naar mogelijkheden en kosten

Een conflict is een hindernis die veel energie kost.
Het hoeft niet enorm of complex te zijn, maar het staat in de weg.
Sterker, het lukt partijen vaak niet om zelf de uitweg te vinden omdat ze op hun standpunten focussen. Ik wil je/jullie graag helpen bij het gesprek.
Hoe sta je in relatie tot elkaar afgezien van het conflict?
Wat is ieders verhaal?
Hoe kijk je naar de ander?
Kun je begrip opbrengen voor de positie van de ander?
Ik leid jullie door het proces volgens een overzichtelijke structuur met vooraf gemaakte duidelijke regels en afspraken.

Laat me weten wat je/jullie nodig hebben, zodat ik kan overwegen of ik aan je/jullie vraag kan voldoen. Ook als je meer wilt weten over mijn werkwijze, oplossingsgericht of transformatief, of voor inhoudelijke vragen, stuur een mail. Bellen is natuurlijk ook prima.
De eerste stappen zijn toch vrijblijvend en gratis.

Mochten jullie besluiten tot een formele mediation, dan stellen we een zogenaamde mediationovereenkomst op.
Hierin leggen we afspraken vast over vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, neutraliteit en kosten.

Vervolgens start de mediation in sessies van 1 – 1½ à 2 uur.nmi-kennisreeks-reflecties.-transformatieve-mediation-in-de-praktijk---transformatieve-mediation-groep-amsterdam[0]
Het is vooraf niet duidelijk hoeveel keer er gepraat wordt en of er tenslotte een  vaststellingsovereenkomst getekend kan worden.

Een mediation kan elk moment worden beëindigd.
De kosten worden meestal door partijen gedeeld.

Transformatieve mediation is gericht op verbetering van communicatie, op die manier dat
deelnemers steeds meer helderheid en duidelijkheid krijgen in wat voor hen belangrijk is en van daaruit meer open kunnen zijn voor het perspectief van de ander. De interventies van de mediator ondersteunen hen hierin. De intentie is ruimte te creëren voor de mensen aan tafel om in conflict te zijn, zelf hun conflict uit te diepen en uit te werken.

Bron > SDU / Reflecties, transformatieve mediation in de praktijk.