Coachen in onderwijs

Coachen op de werkvloer (basisonderwijs)

Ik ben, gezien mijn ervaring als leraar, specialist in ‘coachen op de werkvloer’, waarbij het kan gaan om pedagogische vaardigheden, maar ook om de terreinen didactiek, klassenmanagement en consequent leraargedrag. Ik streef ernaar competenties zodanig te verbeteren, dat lesgeven als vanzelf gaat. Ik let op het hele systeem: de doelen van de school, de lijnen die het team volgt (of niet volgt!) en de samenwerking met de duo.
Vanuit mijn brede praktijkervaring is het niet moeilijk om te zien welke competenties aandacht vragen.
Ik zet graag met een positieve insteek Video-Interactie Begeleiding (VIB) in, omdat beelden veelzeggend en direct leerzaam zijn
Het coachen heb ik vooral geleerd vanuit mijn rol als ICO (Interne Coach Opleiding).
Ik heb vele PABO-studenten begeleid naar beter leraarschap, maar ook naar het beëindigen van de stage als onderwijs minder goed bij iemand past!

Ik vat coachen niet eenduidig op:
In de klas kan het handig zijn een werkwijze, een model, een structuur aangereikt te krijgen. Daar is niets mis mee. Het interesseert mij dan niet wàt je kiest, maar wel dàt je kiest.
Waarom doe je wat je doet? Is het effectief? Hoe kun je het rendement vergroten èn past die keus in het systeem (duo, groep en de visie van de school).