Kosten mediation

Deze pagina is in onderhoud: omschrijvingen en bedragen zijn indicatief.

Alle genoemde bedragen zijn per uur, vrijgesteld van BTW

Hieronder staan de verschillende mogelijkheden voor mediation / bemiddeling.
Ik ben blij dat je de mogelijkheden onderzoekt om een nieuwe weg te vinden! Iedereen wil liever bezig zijn met leuke dingen!
Ik kan ik je/jullie verschillende vormen van ondersteuning bieden.

Lees hieronder over de mogelijkheden:
1) Een of meerdere mediationgesprekken
2) Gezinsgesprek
3) Conflictenen tussen jongeren van 16 t/m 20 jaar onderling

 

Een of meerdere mediationgesprekken:

Je kunt denken aan een mediation met of zonder schriftelijke overeenkomsten.
Soms is een open structuur voldoende als het ‘minder zware’ conflicten betreft. Vaak gaat het om het vinden van een oplossing voor een beperkt probleem of ergernis en het herstel van de relatie. In de praktijk wordt dit bij buurtbemiddeling meestal zo gedaan.
Maar jullie kunnen ook kiezen voor een overeenkomst vooraf, met een conflictomschrijving, voorwaarden en inspanningen en aan het eind voor een vaststellingsovereenkomst (resultaten en afspraken).
Gesprekken vinden plaats te Atrium, of op een andere locatie als deelnemers en ik het daarover eens zijn.
> Kosteloos kennismakingsgesprek van 30 minuten
> €90 Gesprekken te Atrium

> €50 Uitgebreidere contacten, telefonisch, videogesprek, sms of WhatsApp en
   schriftelijk werk (bijvoorbeeld verslagen, overeenkomsten, uitgebreide mails)

 

Gezinsgesprek:

Er is regelmatig een ruziesfeer thuis.
Partners, of ouders en kind(eren) lijken telkens in eenzelfde patroon terecht te komen.
Niets doen is eigenlijk geen optie .. maar hoe dan wel verder met elkaar?’
Er kan van alles gaande zijn.
Een Kennismakingsgesprek is de kortste weg om te zien wàt dan en wat er zou moeten gebeuren.
Òf ik zie mogelijkheden voor een aanpak, òf ik verwijs naar andere hulp.
> Kennismakingsgesprek van 45 minuten kosteloos, dan €90 indien de gesprekken plaatsvinden te Atrium.
> kennismakingsgesprek van 45 minuten kosteloos, dan €70 indien de gesprekken thuis of op een eigen locatie plaatsvinden. 
De huiselijke omgeving kan juist heel geschikt zijn voor een gesprek.
Voor mij is het anders omdat ik geen gastheer kan zijn. Ik zal in dat geval wel de regie voeren. Hierbij kun je denken aan de opstelling (aan tafel zitten), de aanwezigheid van anderen, het uitzetten van media, niet roken, e.d.

 

Conflictenen tussen jongeren van 12 t/m 20 jaar onderling:

(12 t/m 15 jaar met toestemming)
kennismakingsgesprek van 45 minuten kosteloos, dan per persoon, afhankelijk van wie betaalt:
> Te  Atrium: als de ouder betaalt (per persoon) €45 / als de jongere betaalt (per persoon) €19.
> Thuis of andere eigen locatie: als de ouder betaalt (per persoon) €35 / als de jongere betaalt (per persoon) €12.
Zo kunnen 2 jongeren die uit eigen zak betalen voor minder dan een tientje per persoon op anderhalf uur begeleiding rekenen om hun conflict op te lossen.

Er zijn situaties waarin hulp zeer welkom is, maar waar het domweg ontbreekt aan geld.
> € = in goed overleg bereikbaar voor iedereen!

 

———————————————————————

Het komt voor dat we ontdekken dat mediation, bemiddeling of de begeleiding niet tot een goed resultaat gaat leiden. Er zijn dan meerdere mogelijkheden:

• De mediation/bemiddeling of begeleiding wordt gestopt.
Alle deelnemers mogen het proces op elk moment onderbreken of afbreken, ook ikzelf (vrijwilligheid is naast vertrouwelijkheid en neutraliteit een belangrijk uitgangspunt).

• Er is andere hulp/ondersteuning nodig.
Mogelijk kan ik je/jullie ondersteunen met coaching of Emotionally Focussed Therapy (EFT).

• Als ik je hulpvraag niet goed kan beantwoorden, zal ik zo goed ik kan een andere vorm van hulp aanwijzen.

 

Bijgewerkt 05-02-2020

Geef een reactie