Coaching

Oplossingsgericht werken en coachen

Coachen is mensen aanzetten tot nieuwe gedachten, die kunnen leiden tot nieuw gedrag.
Ik los jouw pijn niet op, dat moet je zelf doen en dat weet je ook best wel!
De eerste vraag moet dus zijn: wil je iets oplossen of veranderen en wil je daar je best voor doen? Denk jij dat zelfvertrouwen, ontspannen de uitdagingen van alledag oppakken, resultaat en plezier in alles ook voor jou is weggelegd?
Zeker! Aan de slag!

Doen wat werkt is een doelgerichte aanpak om verandering te bewerkstelligen.
Kernpunt daarbij is dat de methode zich richt op het onderkennen van problemen, het verhelderen van doelen, het uitvinden van wat werkt om dichter bij die doelen te komen en tenslotte: het doen wat werkt. Er wordt niet gezocht naar wie of wat problemen heeft veroorzaakt. In plaats daarvan helpt de oplossingsgerichte aanpak om wat eerder heeft gewerkt opnieuw te benutten en uit te breiden.

De zeven stappen van het model zijn:Doen wat werkt

1 verhelderen van de veranderbehoefte;
2 definiëren van de gewenste toestand;
3 vaststellen van het platform;
4 analyseren van eerder succes;
5 één stapje vooruit zetten
6 vooruitgang monitoren;
7 vaststellen van de verdere veranderbehoefte.
(bron van deze uitleg: Doen wat werkt, Coert Visser)
bijgewerkt 02-2023

Geef een reactie