Mediationspel

Het Mediationspel is een spel met open vragen, kennisvragen, rollenspelopdrachten en casussen met betrekking tot mediation. Peermediation, ofwel bemiddeling door leerlingen, kan kinderen zelf verantwoordelijk maken voor het gevoel van veiligheid binnen de school. Leerlingen leren conflicten zelf op te lossen. Daarnaast kan het een onderdeel zijn van het voorkomen en signaleren van pesten.
Het Mediationspel kan door één speler gewonnen worden, maar het is vooral de bedoeling dat álle spelers hierbij winnen, door het gesprek dat vanzelf over de situaties zal ontstaan. 
Het spel kan met drie tot zes personen of groepsgewijs ongeveer een uur gespeeld worden.

Het spel kan gebruikt worden in de loop van een invoeringstraject, bijvoorbeeld als afsluiting, maar ook als leerlingmediators een opfrismoment nodig hebben.
 Doel van het spel is mediationvaardigheden op een speelse manier te oefenen of te onderhouden.
Het Mediationspel is ontwikkeld in de praktijk en bedoeld voor scholen die mediation gaan invoeren of hier al geruime tijd mee werken.
Doelgroep: de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.mediationspel4

Spelidee en uitwerking: Gert-Jan Brandenburg.
Ontwerp en illustraties: Koen Ubels.

Je kunt het spel inclusief verzendkosten bestellen voor €25.
Bij verzending naar België is dat €30.
Maak het bedrag over op NL97 TRIO 0390 9876 38 t.n.v. J.G.J. Brandenburg  onder vermelding van Mediationspel. Stuur ook een mail met naam en (verzend-) adres naar
gj.prive.ede@gmail.com

 

bijgewerkt 04-2024