Vertrouwen in de relatie

Vertrouwen in je relatie(s) is voor mij rechtstreeks verbonden met de woorden openheid en kwetsbaarheid. Dit hoeft geen ingewikkeld blog te worden, want een kind snapt het! Een kind voelt, weet of het vertrouwen kan of niet! In de relatie met je kind(eren) heet dat veiligheid. Goede ouder(s) zijn een veilige haven om binnen te groeien, en een veilige basis om vanuit daar de wereld te verkennen. Tussen partners draait het daar vooral ook om: diezelfde haven en basis, om te kunnen schuilen bij elkaar en uit te reiken naar anderen en de wereld. In Emotionally Focused Therapy draait het om de vraag: Kan ik op je vertrouwen als ik je nodig heb? Zul je er dan voor me zijn? 
Die veiligheid kan over en weer vooral bloeien als jullie open zijn en je kwetsbaarheid durft te laten zien. Het is voor mij geen vraag òf je kwetsbaar bent, maar hoe je dat toont of afsluit. Hoe je bedekt, muren optrekt, je defensief gedraagt, ontwijkt, …. of dat je je mooie zelf kunt openen, laten kennen, je er schaamteloos aan kunt overgeven.
Kwetsbaar durven zijn is grotendeels een keuze, maar negatieve ervaringen kunnen ons voorzichtig maken. Trauma’s kunnen leidend zijn.

Als je al lezend beseft, dat je het nodige achterhoudt, je inhoudt, je niet altijd even veilig voelt om dingen uit te spreken, kijk dan eens of je alleen al dat gegeven kunt delen!
Ik zou wel dieper met je in gesprek willen, meer willen vertellen over mijn gedachten en gevoelens, maar ik durf het nog niet. Best gek hè! Kijk eens of er een helpende reactie komt, als je dat uitspreekt?
En is er dan iets nieuws mogelijk? Een klein stapje? Heeft je partner tijd nodig om aan het idee te wennen, dat jij in gesprek wilt? Is hij bang dat hij ook ineens moet gaan delen? (Nee, als dat niet lukt)
Mag ik je iets vertellen en wil je dan beloven dat je alleen maar luistert, me niet onderbreekt, en alleen antwoordt met mmmm, mmmm en me hooguit vraagt of er nog meer is?
Omgekeerd is dat voor jou ook essentieel, dat je zo luistert als je partner iets vertelt!!
Stel hij komt met iets, van buiten de comfortzone, kwetsbaar, … dan heeft hij geen behoefte aan commentaren, een weerwoord, advies, tips, jouw mening, … , maar aan mmmm, mmmm.
Empathie is zijn met mensen. Meer niet.

Jouw vertrouwen kan bedekt zijn (beschermd) met schaamte. Ik spreek me maar niet uit, want ik weet niet hoe het ontvangen wordt. Het is een risico om te openen. Afwijzing betekent grote pijn, en die wil niemand voelen. Maar eenmaal buiten je comfortzone, kun je ruimte ervaren, geruststelling. In ieder geval voor jezelf. En hopelijk ook in verbinding met je partner.

Vertrouwen oefenen kan een lange weg zijn en er kan veel in de weg staan. Begin in ieder geval met kleine stapjes. Soms is het fijn daar zelf of samen hulp bij te zoeken.
Blijf alert en spreek tenminste met jezelf af dat laat maar zitten geen optie is.

Na het schrijven van dit blog, las ik Het Bezoek.
Hierin wordt een methode beschreven om elkaar van hart tot hart te ontmoeten.
Zeer helpend!
Voor stellen die het zelf aandurven, maar ook een gids voor relatietherapeuten die hiermee nog niet bekend zijn!

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Begraafplaats Oscar Wilde: HRW

Geef een reactie