Trainingen

Overblijfkrachtig

Op een ouderavond over leerlingmediation vroegen ouders zich af of er in de aanpak van de tussenschoolse opvang (het overblijven ) aanknopingspunten zouden kunnen zijn met mediationvaardigheden. Vanuit die vraag is het programma ‘Over-blijf-krachtig’ ontstaan.

Het is bedoeld voor (niet-)professionele begeleiders, om bewuster in de interactie met groepen kinderen te staan en nieuwe communicatieve vaardigheden te oefenen.

De kinderen zijn de kinderen. Vanuit die gedachte kan de volwassene de meest helpende pedagogische houding aannemen om elke situatie positief te beïnvloeden en zo het overblijfmoment tot een ‘plezierig uur’ te maken.
Naast het trainen van de begeleiders wordt de structuur van het overblijven zelf geanalyseerd. Door de objectieve blik is de kans groot dat er verbeteringsvoorstellen besproken kunnen worden.overblijf

download: Flyer Overblijfkrachtig

Luister je eigenlijk wel?

Meerdere malen enthousiast ontvangen:
Workshop of Ouderavond voor het basisonderwijs.

Doelen van de workshop:
Ouders worden zich meer bewust van het effect van goed luisteren.
Ouders gaan naar huis met 25 bruikbare tips die ze direct kunnen toepassen in de omgang met hun kind.

Het gaat om vragen als : Luisterend-kind1

  • Luister ik wel echt ? (Wat is dat eigenlijk, echt luisteren?)
  • Luisteren doe je niet alleen met woorden.
  • Wat wil mijn kind nu eigenlijk zeggen?
  • Echt luisteren is onderdeel van respectvol omgaan met elkaar.
  • Als je van een ander respect verwacht, zul  je dat minstens zelf ook moeten tonen. Dit geldt ook voor en in de omgang met je kind/ kinderen.

download: Luister je eigenlijk wel