Ik heb even weinig behoefte aan jouw gezelschap

Hoe komt de titel bij je binnen?

Ben je graag alleen, regel je je zaken graag op jouw manier, gaat de vlag uit als je partner een dag weg is? Dan is dit blog voor jou.
Ben je graag samen en kun je moeilijk zonder de ander? Leef je in een soort symbiose met elkaar, afhankelijk, (negatief) kritisch misschien zelfs? Ook dan komt dit verhaal op de juiste plaats terecht.
Heb je balans gevonden in het samenleven met je partner, waarbij gezamenlijk optrekken vanzelfsprekend is, maar waarbij individuele activiteiten en ontplooiing als heel belangrijk worden gezien? Dan ga je herkennen wat ik bedoel.

Heb je eigenlijk wel een beeld van de kwaliteit van jullie samenzijn? In het vorige blog ging het er vooral om prioriteit te geven aan je relatie. Nu probeer ik de kwaliteit van dat samenzijn te benoemen. Bespreken jullie wel eens waar je behoefte aan hebt? De frequentie van we-time, de wijze waarop en of het samenzijn energie geeft of kost, of het spannend is of plichtmatig, vernieuwend of voorspelbaar, etc. Er is zoals zo vaak geen goed of fout, maar ieder beleeft het op zijn eigen wijze. Afstemming betekent dat jullie je verbinding op een prettige manier kunnen doseren, elkaar vervullen/aanvullen en elkaar de ruimte geven. Moet er iets veranderen? Bovenstaande is aanleiding genoeg om een gesprek hierover te beginnen. Nooit eerder over gehad! Hup, in actie dan!

De formule: onze basisbehoeften = liefde : 12
Liefde geven of ontvangen is wederzijds invulling geven aan het totaal van onze geestelijke basisbehoeften. Op veel websites zul je er 12 vinden, bijna overal op dezelfde wijze onder woorden gebracht. Omdat deze behoeften van toepassing zijn op ieder individu kun je er concreter een gesprek over hebben dan ‘je bent aardig, toegankelijk, attent, gereserveerd, afstandelijk, etc’. “Hoe bedoel je, aardig? Wat is er aardig aan mij? Etc.”
Je kunt basisbehoeften als het ware nalopen en je er een idee over vormen.

Ik ga ze hieronder natuurlijk noemen, maar ik vraag je er ook naar te kijken vanuit je relatie en er 4 vragen bij te stellen.
Dus bijvoorbeeld bij de behoefte ‘geruststelling’:
Hoeveel geruststelling heb ik nodig?
Hoeveel geruststelling krijg ik?
Hoeveel geruststelling denk ik dat mijn partner nodig heeft?
Hoeveel geruststelling geef ik en zou dat genoeg zijn?

Misschien moet je bij elk item even bespreken wat je er onder verstaat, op welk gezamenlijk idee/omschrijving je de 4 vragen beantwoordt.
Hier kunnen jullie mooie stappen maken als het gebeurt vanuit veiligheid, ook een basisbehoefte uiteraard.
Nieuwsgierig luisteren is hier een voorwaarde. Realiseer je dat een dergelijk gesprek voor veel mensen al heel eng is, ze voelen zich er niet veilig bij en zullen het graag vermijden! Ze kennen de lift naar beneden nog niet! Anderen zijn juist gek op dit soort (zelf-)reflectie. Hou het mild en menselijk, want het is niet de bedoeling dat je woorden krijgt over de oefening zelf. Mocht je al weten dat je partner op zijn/haar hoede is bij dergelijke onderwerpen, breng dan eerst eens een ter sprake, zonder de hele lijst voor te leggen! Bijvoorbeeld: “Vind je dat ik mijn waardering voor jou genoeg uitspreek?” En zo een andere keer verder. Opknippen in 12 gesprekken is sowieso een goed idee.
Je gaat ontdekken welke behoeften wederzijds worden gezien en vervuld. Je gaat ook nieuwe dingen horen en ontdekken en aan welke behoeften nog niet genoeg invulling wordt gegeven. Volgens de ander! Misschien vind je het onbegrijpelijk wat de ander zegt, maar als die zegt: “Ik mis nog van dit of dat,” dan is dat zo!
Gun je elkaar dit avontuur? En natuurlijk, als jouw partner aangeeft dat ze veeeeel te weinig krijgt/ervaart dan ligt er een mooi voornemen voor je klaar!

Samen, Twan de Vos
Samen, Twan de Vos

Liefde : 12 =
aanmoediging
acceptatie
begrip
bevestiging
bewondering
erkenning
geruststelling
goedkeuring
veiligheid
vertrouwen
respect
waardering

Tot slot:
We hebben allemaal behoefte aan geborgenheid, nabijheid, gezien en gewaardeerd te worden.

Wat ontbreekt volgens jou?
Schrijf erover in het commentaarvak.

Als het thema je aanspreekt, kijk dan ook naar het eerder verschenen blog EmpathieEen blog over voelen met mensen. Geen verhaal, maar enkele filmpjes. Vooral het tweede (teken)filmpje is zeer krachtig! Misschien pik je een enkele quote op waar je mee verder kunt. Eén nieuw inzicht kan veel doen!

 

Geef een reactie