Zelfs onze lichamen zijn verschillend!

 

Een (EFT-)blog over meningsverschillen in een (partner-)relatie, geïnspireerd door Monique
Wakelkamp, die schrijft over ‘Meningsverschillen (in teams) als bron van inspiratie’.

Knipsel
‘het gesprek’, Claartje van Oosterum

Bij communicatie tussen mensen zijn meningsverschillen. Zijn wil zeggen dat het onontkoombaar is het regelmatig oneens te zijn. Een meningsverschil kan uitgroeien tot een conflict. De kans hierop wordt groter als er sterke emoties een rol spelen en/of als iemand een laag zelfbeeld heeft.
Vasthouden aan de eigen mening betekent een blokkade voor de communicatie.
Een eerste stap is het durven erkennen van elkaars mening, en dus het erkennen van het verschil.
In EFT wordt het regelmatig ruziën gezien als een teken van de behoefte aan het tegengestelde! Juist partners gaan tot het uiterste om duidelijk te maken: ‘Ik heb je nodig. Ik zoek contact met je. Wil me alsjeblieft zien!’
Deze behoeften zitten meestal verpakt in kritische opmerkingen, chagrijn en boosheid, Gek hè: Ik heb je zó nodig en ik weet geen andere manier dan over het minste of geringste te vallen en je ter verantwoording te roepen. Als het zo ver is tussen jullie, kun je maar beter hulp zoeken. Het patroon moet gestopt worden en de zachtere gevoelens aangeboord.

Ieder heeft zo zijn mening. Als je van dat gegeven uitgaat, ben je al over de helft!
Als je dat erkent en je eigen gelijk durft te zien als een van de vele gelijken, dan ben je bijna thuis.
Covey zegt niet voor niets: ‘eerst begrijpen, dan begrepen worden’.
Als je de moed hebt nieuwsgierig te zijn, dan is echt luisteren aangebroken, het grootste geschenk!
Eigenlijk zie ik 3 stappen:
1. Meningen zijn!
2. Vele meningen leiden naar verbinding (als je ze tenminste deelt).
3. Nieuwsgierigheid brengt ideeën boven, die je nog niet had gezien.
De opbrengst van dit 1-2-3-tje is 4
4. Verschillen kunnen nieuwe rijke oplossingen teweegbrengen 7 Tips om gemakkelijker om te gaan met meningsverschillen:

Het gesprek, Jurry Pott
Het gesprek, Jurry Pott

1. Leer de verschillen te omarmen. Durf te hopen dat de ander anders denkt! 
Meningen zijn als neuzen: iedereen heeft er een en iedereen heeft er recht op…

2. Maak verschil tussen gedrag en persoon.
Wat iemand denkt of doet is iets anders dan wat iemand is
“Ik vind jouw gedrag niet acceptabel,” kan terechte kritiek zijn. “Jij deugt niet,” is een jij-bak!
Anne Frank had het goed begrepen: “omdat ik nog steeds geloof, ondanks alles, dat mensen echt goed zijn in hun hart.’ Ze benoemt hier de persoon, niet het gedrag.

3. Maak onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
Is het werkelijk belangrijk hier een punt van te maken?  Naarmate ruzies frequenter voor komen, worden de onderwerpen vaak onbenulliger.
Door je dat te realiseren kunnen jullie een patroon, de negatieve interactiecirkels gaan herkennen (en dat later, misschien met hulp, stoppen).

4. Spreken in de ik-boodschap.
Vertel wat jij ervan vindt, maar bepaal niet wat de ander bedoelt. Dat is niet aan jou. “Ik vind het niet fijn als je op je mobiel kijkt terwijl we praten” klinkt beter dan “Je vindt me zeker niet belangrijk genoeg??” Het formuleren van ik-boodschappen is niet zo gemakkelijk.

5. Vind de balans tussen oeverloos praten en weglopen. 
Bij een meningsverschil wil de één vaak het liefst eindeloos doorpraten (aandringen). De ander wil het liefst weglopen (terugtrekken) en het zo snel mogelijk vergeten. Beide werken niet. Praat met de ander, maar besef wanneer er genoeg is gepraat.

Gesprek, Herman van Nazareth
Gesprek, Herman van Nazareth

6. Probeer de ander te begrijpen.
Pas dan weet je de oorzaak van zijn gedrag. Pas dan weet je de reden van haar uitspraak. Je kunt niets oplossen als je niet begrijpt waar het vandaan komt! Een lekkage kun je ook niet stoppen als je niet weet waar het lek zit. Begrip is de basis voor elke gezonde relatie.

7. Sluit het gesprek goed af.
Als je allebei je verhaal hebt gedaan, laat het dan daarbij. Het heeft geen enkele zin oude koeien uit de sloot te halen: “Weet je nog dat je toen ook mijn verjaardag vergat? Nou, ik weet het nog als de dag van gisteren!” Pff .. Elk meningsverschil dat niet wordt afgesloten, vormt de kiem voor het volgende meningsverschil.

Leer van elkaar en vergeef elkaar. Een meningsverschil hoeft geen probleem te zijn. Het is een les waardoor je meer inzicht krijg in de ander. Zo bekeken is een meningsverschil een verrijking van een relatie, en als je het wil zien, een bron van inspiratie.

Je reacties zijn welkom!

 

Geef een reactie