Trouw in ontrouw (3) Monopoly: speel het spel vanuit veilige hechting

Gehechtheid: Mensen worden gedreven door een universele behoefte om emotionele verbindingen met elkaar aan te gaan (John Bowlby, 1907-1990)

In het monogame huwelijk is veilige hechting de basis voor de relatie.
Hoe werkt dat? En is veilige hechting ook in andere relatievormen mogelijk?
Ik raad je aan eerst de vorige 2 blogs te lezen, zodat je dit verhaal in de context houdt.

Hechting in de partnerrelatie 

” […] Ook volwassenen hebben behoefte aan geborgenheid en een bepaalde mate van onvoorwaardelijke liefde in relatie tot hun dierbaren. Onze behoefte aan en ons vermogen tot emotionele hechting aan anderen zit biologisch in ons verankerd. Het is net zo belangrijk om te kunnen overleven als voeding, slaap, een dak boven ons hoofd en seksualiteit. We hebben blijkbaar een emotionele band met een of een paar belangrijke anderen nodig om ons goed staande te kunnen houden in het leven.
Als we ons geliefd weten, voelen we ons positiever over onszelf, sterker en beter beschermd. Uit onderzoek blijkt dat, als we ons verzekerd weten van de emotionele beschikbaarheid van een partner of een andere belangrijke hechtingsfiguur, we in een hoop opzichten veel beter functioneren.
Het lijkt een tegenstelling, maar juist omdat we weten dat we belangrijk zijn voor iemand, kunnen we soms tijdelijk afstand nemen en het even zonder die ander stellen. Letterlijk, door tijdelijk fysiek gescheiden te zijn door een reis of een ander tijdelijk verblijf, maar ook figuurlijk, door op eigen bezigheden te concentreren. We kunnen de ander gemakkelijker een poosje uit ons hoofd zetten, als we weten veilig in elkaars hart te zitten.
Geborgenheid en hechting, het blijken onmisbare eigenschappen van een goede relatie. Tussen kinderen en volwassenen en tussen volwassenen onderling. Alle uitspraken en opvattingen over liefde benadrukken deze belangrijke aspecten. Sterke liefdesrelaties laten zien hoe belangrijk een hechte verbondenheid met elkaar is en hoe dit element ook een bron is voor individueel welzijn.”
[Bron: een baby erbij en samen gelukkig blijven / Gerda Brouwer en Susanne Donders, beide EFT therapeut, etc.]

Ga eens na hoe het staat met jouw hechtingsbehoeften:

 • Ben je single:
  Heb jij, emotioneel gesproken, iemand in je omgeving waarover je kunt zeggen: Ik weet dat ik er op kan rekenen dat diegene er voor me is, als ik hem nodig heb? En zo nee, verwoord ik hier jouw behoefte en is dat je drive om een partner te wensen?
 • Heb je een vaste relatie (mono):
  Is je partner er voor je? Is die ARE (van: to be) Accessible, Responsive, Engaged?
  Kun je dus zeggen, ja ik voel mijn partner toegankelijk, responsief/klankbord, betrokken bij mij? Zo ja, gefeliciteerd! Zo nee, wees alert en zoek op tijd hulp!
 • Ga je vreemd:
  Is er stilletjes een ander in het spel? In hoeverre kun jij dan nog het platform bieden voor de hechtingsbehoeften van je partner? Ben jij nog de veilige haven, het vertrouwde anker, het kompas waarop je partner kan vertrouwen als die emotioneel uit balans is?
  En andersom, kun jij dan nog bij hem terecht, als je je emotioneel zwak voelt, of houden angst en schaamte je af van je openstellen naar hem/haar toe?
 • Heb je een LAT-relatie:
  Kun je dan zeggen: We leven regelmatig apart, maar als het er op aankomt weet ik dat de ander er voor mij is? Per se voortdurend samenleven is niet het criterium!
  Zoveel stellen leven apart, weliswaar onder één dak! Zeg maar LTA, Living Together Apart.
 • Heb je een open relatie:
  Dan kan het zijn dat je vergelijkbaar bent met iemand die een vaste relatie heeft, alleen jij of jullie maken seksuele uitstapjes. Er is topoverleg noodzakelijk over de do’s and do’nts. Veilige hechting hoeft niet in het geding te zijn, als jullie vertrouwd en in balans zijn.
 • Ben je polyamoureus:
  Dan houd je van meer dan één. Het hoeft veilige hechting niet in de weg te staan. Sterker nog, het kan zelfs dat elke partner iets anders toevoegt in je emotionele behoeften. Deze mensen hebben het vaak over liefde vermeerderen. Zo simpel als het hier staat is het niet. Je voortdurend uitspreken is de norm!

Mocht je slecht kunnen praten met je partner over kwetsbare onderwerpen, dan wens ik je een enkelvoudige relatie toe, dat is dan al uitdaging genoeg! Als je jouw gevoelens, verlangens, twijfels, behoeften en seksuele wensen niet kunt uitspreken (aangenomen dat het jouw blokkade is, terwijl je partner er wel voor open staat) dan heb je daar eerst werk te doen.
Misschien heb je samen wel werk te doen!

Relaties gaan over hoe je omgaat met je hechtingsangsten en hechtingsbehoeften.
Dat is geen borrelpraat, maar een gesprek dat heel dicht bij komt! Mooi als jullie dat zonder schaamte kunnen!

Waar ben je het meest bang voor, als het over jezelf gaat?
Trouw in ontrouw 4: De relatie seks check 

Geef een reactie