Houd me vast (recensie)

Ben je professional in de psycho-sociale hoek? houd_me_vast
Zoek je nog titels voor je zomerkoffer?
Staat je relatie onder spanning of zie je in je omgeving mensen worstelen met hun partner?
Of ben je gewoon nieuwsgierig naar hoe relaties werken?
Houd me vast – wat een boek!  Liefdespaar

Ik heb het gepresenteerd in mijn intervisiegroep, met merendeels scheidingsmediators, met deze boodschap: lees dit en weet wat er mogelijk is! Herken de patronen die Sue Johnson beschrijft en moedig mensen aan een EFT-therapeut te zoeken. Als dat nog kan..
Natuurlijk, sommige stellen hebben hun besluit weloverwogen genomen, anderen kunnen niet naar zichzelf kijken en weer anderen bestellen scheiding na lang twijfelen.. Maar soms kan het lukken een verloren relatie deze nieuwe impuls te geven. Ik vermoed dat veel scheidingen zouden kunnen worden voorkomen door de juiste interventies.
Stellen weten goed te verwoorden hoe het misging (hoorbaar en zichtbaar), maar niet wat er precies misging, wat er nou ten grondslag ligt aan het argumenteren, schreeuwen, verwijten, etc. Dat elkaar fundamentele behoeften zijn onthouden èn welke weg tot verbetering/ herstel kan leiden, wordt door de herrie overstemd.

De auteur werkt aan de patronen, waarin stellen kunnen terechtkomen. De ruzies die zich voordoen, of het zwijgen, noemt ze duivelse dialogen. Als partners hun patroon gaan herkennen, kunnen zij er ook uitstappen. Deelnemers gaan leren hun gekwetste en niet-erkende behoefte aan hechting te benoemen. ‘Onderbrekingen in de hechting zijn gevaarlijk… net als een beschadigd hoornvlies, leidt een breuk in de relatie tot heftige pijn’. (blz. 107) Pijnplekken worden benoemd en fouten erkend, zodat er nieuwe emotionele ontvankelijkheid kan ontstaan.
Hieronder samengevat de 7 stappen. Maar het boek in samenhang lezen verdient echt de voorkeur.
Mooie verdieping voor mensen die hun samenzijn als goed ervaren (je weet maar nooit of ook jullie de afslag een keer missen!), verplichte kost voor stellen in nood. Overigens gaat het niet alleen om partners die samenleven, de principes kunnen op allerlei relaties van toepassing zijn.

[Bron van onderstaande 7 punten, bewerkt] http://www.inspirerendleven.nl/houd-me-vast/
In 7 stappen (gesprekken) laat Sue Johnson zien hoe je die patronen kunt veranderen:Houd me vast

  • Herkennen van de dialogen, de dans, je concentreren op de dàns en niet op de partner.
  • Pijnplekken herkennen of: wanneer gaat bij jou/jullie het hechtingsalarm af ?
  • De verbinding herstellen door het conflict te de-escaleren door kennis van sleutelmomenten, weet hebben van reacties bij hechtingsangst. Leren zelf verantwoordelijk te zijn voor de eigen gevoelens en acties èn voor het letsel dat je hebt toegebracht.
  • ‘Houd me vast’: angst en verlangen onder woorden brengen. Dit is de fase van resonantie – een moment van diepe emotionele verbondenheid op een ander dan cognitief niveau.
  • Kwetsuren vergeven: de spijtbetuiging is niet alleen een uiting van berouw, het is ook een uitnodiging de verbinding weer te herstellen.
  • De band versterken via seks en aanraking. Geregelde, veilige, troostrijke aanraking is de meest basale manier om verbondenheid te creëren.
  • Een wegenkaart ontwikkelen die helpt om je liefde naar de toekomst te voeren. De contouren van deze kaart zijn: het in kaart brengen van je dans, positieve momenten vieren, rituelen ontwerpen voor het dagelijkes leven,
    hèt verhaal over je relatie schrijven .

Ik schreef eerder een blog over Emotionally Focused Therapy in, een interview met Freek Derworth.Ruth Jacott
De bijbehorende website http://www.houdmevast.nl/
Hou me vast van Ruth Jacott

Ik lees graag je ervaringen met EFT in een reactie.

Geef een reactie