Groetjes van Anna!

Groetjes van wie, zei je?

Aannames zijn veronderstellingen.
In de omgang met elkaar hebben we er vaak mee te maken en omdat mensen vaak patronen herhalen is het ook logisch en soms handig!
Maar, een aanname kan ook een gevaarlijke, dwingende vanzelfsprekendheid zijn. Dat snap je toch wel?
Dat is logisch.
Dat doe je toch gewoon.
Dat had je toch zelf kunnen bedenken? …
Ik neem aan dat dit genoeg voorbeelden waren en dat je begrijpt wat ik bedoel…

Als mediator heb ik ANNA leren kennen: Alles Nagaan Niets Aannemen.
Dit professionele uitgangspunt voor mediators kun jij je ook eigen maken om je communicatie te versterken.
Wees dan wel  alert op de volgende aanname: omdat ik nauwkeuriger wil omgaan met Anna zal mijn (gespreks-)partner dat ook doen. No way! Ook hier kun je alleen je eigen rol perfect spelen en dat is ook meer dan genoeg!

Om kennis te maken met Anna, raad ik je de volgende 2 stappen aan:

1) Wees alert op terloopse opmerkingen, vragen, ‘opdrachten’, …
Dus dingen die vlot gezegd worden, maar niet vrijblijvend zijn. Terloops wordt iets gezegd, achteloos, maar er ontbreekt iets en dat is de verbinding. De afstemming over en weer. Ga terug naar die opmerking en vraag: Wat bedoel je, Wat verwacht je van me? etc.
Het vraagt alert luisteren om het terloopse te onderscheppen. Heb je dat eenmaal te pakken, dan is doorvragen niet zo moeilijk.
Vraag je aan het eind van de dag af, of het je gelukt is, of dat je er alerter op moet zijn.
Elke dag biedt nieuwe kansen!

2) Leg uit, maar alleen als nodig.
Mocht je (gespreks-) partner reageren op je doorvragen en alertheid, leg dan rustig uit wat je weet over aannames en dat je graag duidelijkheid wilt. Dat je goed wilt afstemmen, ook om gedoe te voorkomen.

O ja, er zijn mensen die liever vaag blijven, gewoon om niet verantwoordelijk te hoeven zijn. Als het zo uitkomt krijgt de ander het om de oren, “Ja, dat spreekt toch vanzelf?” Nee, niets daarvan! Een ieder is verantwoordelijk voor de eigen communicatie. Niets aannemen, alles uitspreken en onduidelijkheden uitvragen. Zo werkt het! Je leert steeds sneller ontdekken dat we verschillend naar de dingen kijken of dat er verschillende belangen in het spel zijn.
Ja, het is de moeite waard om Anna goed te leren kennen.

In mijn vorige blog over je eigen perfecte rol spelen staan nog 3 andere oefeningen die je communicatie kunnen verbeteren.

 

Geef een reactie