De beste seks is geplande seks.

[Werkt de link niet? Zoek even rechtstreeks op internet]

Het valt me op dat er in de media veel aandacht is voor de behoefte om anders naar
seksualiteit te kijken: positiever, natuurlijker, gelijkwaardiger. Gelukkig maar. Een programma als Hotel Sophie is een mooi voorbeeld om het grootste taboe (namelijk het er over te hebben) te doorbreken.

Voor veel stellen is seks

 • Iets waar ze geen tijd (meer) voor hebben, omdat ze veel te veel in beslag worden genomen door wat ze vaak ‘verplichtingen’ noemen.
 • Iets waar ze geen voorrang aan geven; het belang ervan wordt onvoldoende erkend.
 • Een blokkade door stress op andere gebieden.
 • Iets wat aardig begon, maar is verschraald tot een gewoonte die kortdurend en weinig creatief is.
 • Een hindernis, omdat frequentie en inhoud (ver) uit elkaar liggen.
 • Niet gewenst wordt omdat de relatie onder spanning staat. (Dit geldt m.n. voor vrouwen. Eerst de kwetsuren aanpakken, dan misschien weer ruimte voor seks, voelen ze. Voor veel mannen kan seks juist een weg zijn om toenadering te zoeken).
 • Een kwestie van ‘geen zin’ in. (Alarm!)

Kun jij je partner duidelijk maken wat jou in de weg staat?

Hoe is het met jullie gesteld? Kun je er open en eerlijk over zijn?
Kan dit blog een nieuw stapje bieden waar jullie beiden voordeel van hebben?
Aan de slag, zou ik zeggen!

3 Tips voor goede seks, voor mensen die opnieuw willen verbinden:

 1. The Sex-Starved Relationship (Engelstalig, 05:45)
  In dit vlotte filmpje van The school of life wordt het belang van seks in een partnerrelatie onderstreept. Je ziet ook wanneer er een alarmbel zou moeten afgaan, wat er kan gebeuren als een van de partners niet gehoord wordt en wat je kunt doen om elkaar duidelijk te maken wat seks voor je betekent. Zo kun je elkaar een brief schrijven, waarin je elkaar volstrekt eerlijk vertelt, waar je behoefte aan hebt (zie illustratie).
  .
 2. Kruip bloot onder de lakens.
  Deze tip komt uit het Volkskrant Magazine van een tijdje geleden. Hierin werd gesteld ‘niet over praten maar doen.’ Misschien juist wel als het moeilijk voor je/jullie is. Er werden enkele richtlijnen gegeven:
  – Plan een vast moment in de week om lief te hebben.
  – Beloof elkaar dat niets belangrijker is dan dit moment.
  – Spreek af waaruit het lichamelijke mag bestaan: heel klein misschien, net wat voor beiden acceptabel is. Al begin je met het strelen van een ‘veilig’ gedeelte. Wel praten dus? Uuuhhhh, ja. Over wat wel en wat niet.
  Ga je gang.
  .
 3. Website Goede minnaar.
  Deze website draait er niet omheen.
  Zo’n beetje alles over seks. Met filmpjes uit eerdere tv uitzendingen, praktische tips, workshops, etc. etc.

Bedenk dat seks gaat over respect (zachtheid), verbeelding (lees het vorige blog met Esther Perel), overgave (instelling), speelsheid (eenvoud), techniek (vaardigheden) en creativiteit (verrassing) maar vooral over … verbinding.

Geef een reactie