Coaching

1) Personal coaching
2) Coachen op de werkvloer (basisonderwijs)
3) CNVO-Coachnetwerk
4) Oplossingsgericht werken en coachen

Personal coaching

Dit heb ik je te zeggen: Ik luister naar wat je me vertelt. En dat kan best heel wat zijn! Dan spiegel ik d.m.v. vragen. Veel vragen om je een stapje te laten maken. Soms leg ik uit, draag ik een stukje kennis over, omdat je niet alles zomaar kunt weten. Jij werkt vooral aan nieuwe inzichten en vertrouwen in je eigen kunnen. Kort na elke sessie kun je een samenvatting per mail krijgen van de onderwerpen die we hebben bekeken en de opbrengsten ervan. Zo herhaal je intensiever waar je mee bezig was!

De vragen waar je mee loopt kunnen natuurlijk uiteenlopend zijn. Een kosteloos kennismakingsgesprek kan daarom snel duidelijk maken of het klikt met mij en of ik wat voor je kan betekenen!
Mijn manier van werken is in steekwoorden als volgt: ontmoetingen – jouw tempo – app sturen = antwoord krijgen – werken aan wat jij inbrengt – direct en eerlijk – soms Skype, en … pfff, nou dat gaan we verder samen zien!

Tarieven, inclusief alles, ook reizen en BTW.
Coaching, per sessie van 5 kwartier:
> €60 bij mij thuis (Veenderweg 39a)
> €60 bij jou thuis in Ede
> €65 bij je thuis in de gemeente Ede.
> €70 bij je thuis buiten gemeente Ede, binnen 12 km.
> €75 bij je thuis buiten gemeente Ede, binnen 40 km.
> €85 in praktijkruimte Atrium, Oudendijk 13, 6744PT Ederveen.
> €25 extra voor gesprekken langer dan anderhalf uur.
Skype of Facetime (altijd in combinatie met ontmoetingen)
> €8 per 10 minuten
Nog geen 21 jaar? Neem contact op en we gaan wel zien wat mogelijk is.

Coachen op de werkvloer (basisonderwijs)

Ik ben, gezien mijn ervaring als leraar, specialist in ‘coachen op de werkvloer’, waarbij het kan gaan om pedagogische vaardigheden, maar ook om de terreinen didactiek, klassenmanagement en consequent leraargedrag. Ik streef ernaar competenties zodanig te verbeteren, dat lesgeven als vanzelf gaat. Ik let op het hele systeem: de doelen van de school, de lijnen die het team volgt (of niet volgt!) en de samenwerking met de duo.
Vanuit mijn brede praktijkervaring is het niet moeilijk om te zien welke competenties aandacht vragen.
Ik zet graag met een positieve insteek Video-Interactie Begeleiding (VIB) in, omdat beelden veelzeggend en direct leerzaam zijn
Het coachen heb ik vooral geleerd vanuit mijn rol als ICO (Interne Coach Opleiding).
Ik heb vele PABO-studenten begeleid naar beter leraarschap, maar ook naar het beëindigen van de stage als onderwijs minder goed bij iemand past!

Ik vat coachen niet eenduidig op:
In de klas kan het handig zijn een werkwijze, een model, een structuur aangereikt te krijgen. Daar is niets mis mee. Het interesseert mij dan niet wàt je kiest, maar wel dàt je kiest.
Waarom doe je wat je doet? Is het effectief? Hoe kun je het rendement vergroten èn past die keus in het systeem (duo, groep en de visie van de school).

CNVO

Coachnetwerk CNVO

Vanaf augustus 2013 ben ik aangesloten bij het coachnetwerk van CNV-Onderwijs.
Om onafhankelijkheid te waarborgen gunt CNVO de opdracht aan zelfstandige ondernemers.
Het is prima om aanvragen via CNVO te laten verlopen (klik op de link hierboven), maar je kunt mij ook rechtstreeks benaderen voor vragen of opdrachten

Oplossingsgericht werken en coachen

Dit is een doelgerichte aanpak om verandering te bewerkstelligen.
Kernpunt daarbij is dat de methode zich richt op het onderkennen van problemen, het verhelderen van doelen, het uitvinden van wat werkt om dichter bij die doelen te komen en tenslotte: het doen wat werkt. Er wordt niet gezocht naar wie of wat problemen heeft veroorzaakt. In plaats daarvan helpt de oplossingsgerichte aanpak om wat eerder heeft gewerkt opnieuw te benutten.

De zeven stappen van het model zijn:Doen wat werkt
1 verhelderen van de veranderbehoefte;
2 definiëren van de gewenste toestand;
3 vaststellen van het platform;
4 analyseren van eerder succes;
5 één stapje vooruit zetten
6 vooruitgang monitoren;
7 vaststellen van de verdere veranderbehoefte.
(bron van deze uitleg: Doen wat werkt, Coert Visser)

Geef een reactie