Algemene voorwaarden en Privacy

Van goed vertrouwen (jullie) en vertrouwelijkheid (ik):
dat moet de samenvatting worden van deze pagina.

Mijn werk als mediator en relatietherapeut, brengt met zich mee dat ik gegevens verzamel, van je contactgegevens t/m het gedrag in de slaapkamer. Het staat hier nogal lomp, maar het kan maar beter gezegd zijn. Er worden vaak dingen verteld (en genoteerd), die partners nog niet eens van elkaar wisten! Werkelijk al je persoonlijk wel en wee komt ter sprake, behalve je banksaldo en je pincode.
Ik begin daarom in de kennismaking al met het toezeggen van vertrouwelijkheid. Alles wat besproken wordt blijft in deze kamer, de notities worden op een veilige plek opgeborgen.

Hier mijn werkdiciplines:

 • Mijn vrouw heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • Als ik mijn werkzaamheden niet meer kan doen, is Rien Fidder, collega EFT-therapeut en MfN-mediator, gerechtigd de dossiers in te zien en eventueel over te nemen. Wij hebben elkaar over en weer gemachtigd om te handelen. Hierbij zijn eveneens geheimhoudingsverklaringen getekend.
 • Ik geniet geen verschoningsrecht, hetgeen betekent dat een rechter in voorkomend geval mij kan dwingen te spreken.
 • Cases kunnen in anonieme, niet herleidbare vorm worden besproken in intervisie (collegiale consultatie) en supervisie (lerende consultatie).
 • Papieren dossiers en aantekeningen zijn op een veilige plaats opgeborgen.
 • Digitale dossiers, of kopieën hiervan worden niet in de cloud bewaard, maar staan op persoonlijke harddisks.
 • Mijn computer heeft een eigen login, beveiligd met een wachtwoord.
 • Je contactgegevens staan in Apple ‘Mijn contacten’.
 • Ik maak gebruik van Gmail. Hierbij gelden dus de privacyregels van deze provider.
 • De bewaartermijnen zijn als volgt:
  papieren en digitale dossiers voor Mediation 20 jaar (verplicht)
  papieren en digitale dossiers voor andere activiteiten 4 jaar.
 • Je hebt inzagerecht in alle aantekeningen en (digitale) registraties.
  Het is de vraag of je dat moet willen. Ik maak vluchtige gespreksverslagen gedurende het gesprek, annoteer die achteraf met mijn indrukken en suggesties voor de vervolg aanpak en gebruik deze informatie vervolgens voor de voorbereiding van een nieuwe sessie.
 • Ik plan graag sessies vooruit, om jullie regelmaat te kunnen bieden. ‘Met potlood in de agenda’ noem ik dat. Uiterlijk 2 dagen tevoren, behoudens bijzondere situaties, kan een sessie worden afgezegd. Als die urgentie ontbreekt breng ik een gedeelte van de sessie in rekening.
 • Het gehele therapietraject kan door ieder, ook door mij gestopt worden, eventueel zonder opgave van reden. Het is uiteraard gewenst die reden wel uit te spreken, ook van mijn kant.
 • Facturen worden aan het eind van de maand bij voorkeur digitaal verstuurd.
  De betaaltermijn is ‘binnenkort’.
  Indien de betaling bezwaarlijk is, verzoek ik je dit aan te geven, om te bespreken hoe we dit kunnen oplossen.
 • Ik heb een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gesloten bij Univé, indien zich onverhoopt incidenten voordoen die letsel of materiële schade veroorzaken door mijn schuld.
 • Lidmaatschappen en nascholing …
 • …etc.

11-2018 > In bewerking