Relaties en Media

Mooi artikel in Tijdschrift Conflicthantering 2018-2 (vakblad MfN-mediators) met als thema Duurzame relaties.
Edsther Kluwer, bijzonder hoogleraar duurzame relaties:
We raken vaak verstrengeld in elkaars emoties.

3 quotes:

Relaties zijn duurzaam, als partners in verbondenheid met de ander hun autonomie weten te behouden.

We raken vaak verstrengeld in elkaars emoties. We denken snel ‘ik doe zeker weer iets fout’ of ‘jij bent de schuld’, in plaats van dat we rustig blijven en onze eigen emoties reguleren en vragen: goh, wat is er eigenlijk met je aan de hand?

Hulpbronnen om het afbreukrisico van een relatie te verkleinen:
– vergevingsgezind zijn
responsief zijn
– het vermogen om dankbaar te zijn
– impulsen kunnen controleren